چشم انداز ما، همه گیر شدن استفاده از خدمات کلان در کسب و کارهای کوچک تا سازمان های بزرگ و تبدیل شدن کلان به برند محبوب مدیران و قرار گرفتن در زمره برندهای برتر کشور است.

ماموریت ما، ایجاد ساختارهای نظام مند سازمانی از نظر مدیریتی، مالی و منابع انسانی در کسب و کارها و سازمان های پیشرو در کشور می باشد.