کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از خدمات مشاوره ای کلان حساب در کلیه زمینه های تخصصی ارائه شده، استفاده نمایند خدمات مشاوره ای به صورت ساعتی ارائه می گردد و شما می توانید، هر زمانی که نیاز به حل مسأله ای دارید یا با مورد خاصی مواجه شدید، با مشاوران کلان حساب، موضوعات خود را به بهترین نحو برطرف نمایید. 

جهت تعیین اولین زمان مشاوره خود، فرم زیر را تکمیل فرمایید. هدیه کلان حساب به شما، ۶۰ %تخفیف در اولین جلسه مشاوره تا سقف ۵ میلیون ریال می باشد.