امروزه با گستردگی قوانین مربوط به پرداخت مالیات ها و جرائم سنگین در رابطه با عدم رعایت موارد قانونی، سازمان های متعددی، مکلف به پرداخت مالیات های سنگین و پیرو آن، پرداخت جرائم مربوطه می شوند و در مواردی نیز پرداخت این قبیل جرائم، منجر به شکست و از دست دادن بازارهای رقابتی می شود.
اجرای صحیح و به موقع موارد مذکور، به از بین رفتن کلیه جرائم و زیان های احتمالی از این حیث کمک می نماید. شرکت خدمات مالی کلان حساب با در اختیار داشتن کارشناسان ارشد و مشاوران مالیاتی مجرب و کار آزموده، آماده همکاری و عقد قرارداد به صورت کوتاه مدت و بلند مدت با کلیه سازمان ها و ارگانها جهت بهره مندی از تسهیلات و تخفیفات مالیاتی می باشد. به عبارت دیگر، به حداقل رساندن مالیات متعلقه در چهارچوب قوانین مالیاتی کشور، اصلی ترین وظیفه کلان حساب در بخش مالیاتی می باشد.
برخی از خدمات مالیاتی کلان حساب به شرح ذیل می باشد:

  • تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی، دریافت کد اقتصادی و مشخص کردن حوزه مالیاتی
  • تشکیل پرونده در سامانه ارزش افزوده و دریافت گواهی ارزش افزوده
  • طراحی یک سیستم نظام مند مالیاتی متناسب با موضوع فعالیت واحد اقتصادی
  • تهیه، تنظیم و ارسال گزارشهای معامالت فصلی
  • تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  • تنظیم و ارسال ماهانه لیست حقوق و دستمزد پرسنل به دارایی
  • تهیه، تنظیم و ارسال سالانه ی اظهارنامه عملکرد
  • حضور در جلسات هیأت ها و کمیسیون های مالیاتی و دفاع از منافع شرکت ها با ارائه لوایح و اسناد مورد نیاز