بسیاری از مدیران . قلب تپنده هر واحد اقتصادی آن به جهت دستیابی به موفقیت و پیشبرد اهداف آن می باشد ، حسابداری کلان حساب با بهره گیری از کادری مجرب در زمینه مالی و حسابداری این امکان را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورده تا این نیاز را به بهترین نحو پاسخگو باشد .د برخی از این خدمات به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی مناسب با موضوع فعالیت واحد اقتصادی
  • تنظیم و ثبت اسناد حسابداری و رویدادهای مالی
  • تهیه و نگارش دفاتر قانونی شرکت ها و مؤسسات مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر قانونی
  • اصلاح و رفع مغایرت حساب ها
  • تهیه و تنظیم گزارشات مالی شامل انواع صورتهای مالی( صورت جریان ، صورت سود و زیان ، ترازنامه وجوه نقد)
  • تهیه و تنظیم صورت های مالی لاتین جهت ارائه به سفارتخانه ها، بانکها ، شرکت ها و مراجع خارج از کشور به منظور مهاجرت، اخذ تسهیلات، اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و …
  • ارائه خدمات حسابداری و مالی به شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران و ارائه گزارش های مربوط به سهامداران یا مدیران آنها به زبان لاتین
  • امور مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و مزایای قانونی شامل تهیه لیستها و ارائه به سازمان های مربوطه
  • کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تهیه صورت وضعیتها و مفاصاحساب و …
  • سایر خدمات تخصصی حسابداری و مالی بنا به نیاز و توافق طرفین