هلدینگ کلان در سال ۱۳۹۵ با هسته مرکزی شرکت خدمات مالی کلان حساب و با برنامه ریزی و مدیریت جناب آقای مهندس مهدی مهدیانی با بیش از یک دهه فعالیت حرفه ای شروع به فعالیت کرد و با توجه به همکاری در پروژه های موفق اقتصادی، سرمایه گذاری، مالی و مالیاتی در صنایع مختلف، به یکی از مراکز موفق ارائه دهنده خدمات اقتصادی، مشاوره ای و آموزشی تبدیل شد.
امروزه هلدینگ کلان با تخصص و توان بالای مدیران و کارشناسان خود، امکان مدیریت، سازماندهی، تجارت و تولید آسان و ایمن بدون دغدغه های مالی، مالیاتی، بیمه و حسابرسی را برای صاحبان مشاغل کوچک تا سازمان ها و نهادهای بزرگ فراهم نموده است.